polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowemapa: 21Eb37
Morkovice
stacja handlowa (sth)

↑ 05:45 - ↓ 20:05
↑ 05:47 - ↓ 20:03
Linie kolejowe:

km osi

11.935
Zmiany nazw punktu: Morkowitz 1909-1912Morkovice 1913-1939Morkowitz / Morkovice 1939-1945Morkovice 1945-2005
Otwarcie, kolej pierwotna:
1909.11.30 • soukr.m.dr.
Zaw. ruchu pasażerskiego:
1998.01.25
Data zamknięcia:
1998.01.25
Data likwidacji:
2005.12.11
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství brněnské
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
rozebrana
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
rozebrana
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Budynek rozebrany w 2016 roku.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z arkusza i wyślij je do nas Pokaż arkusz / Ukryj
Zlínský kraj
Geolokalizacja punktu
Ortofotomapy i mapy

Foto 1
Foto 2
Dokumentacja fotograficzna

Ostatnia edycja strony: 2018.03.02 - 20:45
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9656436 / 4652 / 3776 / 1905 / 5069.00)