polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweNávojský
tunel
Linie kolejowe:

km osi

6.93 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1928.10.21, ČSD
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství olomoucké
GPS:
Miejsce:
Návojský
Wysokość:
370 m n.p.m.
Kilometraż:
6.488 km - 7.376 km
liczba torów:
0
Długość obiektu:
880 m
Geometria toru:
Zlínský kraj
Geolokalizacja punktu
Dokumentacja fotograficzna

Ostatnia aktualizacja: 2016.10.02 - 20:48
stat4u
Atlas Kolejowy Polski i Czech • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (8625647 / 8462 / 4543 / 1730 / 4985.92)