polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowemapa: 30Jb38
Brumovský
tunel
Linie kolejowe:

km osi

4.579 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1928.10.21, ČSD
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství olomoucké
GPS:
Miejsce:
Brumovský
Wysokość:
345 m n.p.m.
Kilometraż:
4.453 km - 4.704 km
liczba torów:
0
Długość obiektu:
250 m
Geometria toru:
Zlínský kraj
Geolokalizacja punktu
Dokumentacja fotograficzna

Ostatnia edycja strony: 2018.03.01 - 20:39
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9689168 / 6361 / 3944 / 1910 / 5072.86)