polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweBrumovský
tunel
Linie kolejowe:

km osi

4.58 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1928.10.21, ČSD
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství olomoucké
GPS:
Miejsce:
Brumovský
Wysokość:
345 m n.p.m.
Kilometraż:
4.453 km - 4.704 km
liczba torów:
0
Długość obiektu:
250 m
Geometria toru:
Zlínský kraj
Geolokalizacja punktu
Dokumentacja fotograficzna

Ostatnia aktualizacja: 2016.10.02 - 21:03
stat4u
Atlas Kolejowy Polski i Czech • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (8625644 / 8462 / 4540 / 1730 / 4985.92)