polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweStřelenský
tunel
Linie kolejowe:

km osi

23.27 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1937.05.02, ČSD
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství brněnské
GPS:
Miejsce:
Střelenský
Wysokość:
520 m n.p.m.
Kilometraż:
23.121 km - 23.420 km
liczba torów:
2
Długość obiektu:
299 m
Geometria toru:
Zlínský kraj
Geolokalizacja punktu
Dokumentacja fotograficzna

Ostatnia aktualizacja: 2016.10.04 - 00:17
stat4u
ATLAS KOLEJOWY POLSKI i CZECH • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2017 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: 7 (7139432 / 8548 / 8090 / 1583 / 4510.06)