polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowemapa: 22Jb37
Střelenský
tunel
Linie kolejowe:

km osi

23.271 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1937.05.02, ČSD
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství brněnské
GPS:
Miejsce:
Střelenský
Wysokość:
520 m n.p.m.
Kilometraż:
23.121 km - 23.420 km
liczba torów:
2
Długość obiektu:
299 m
Geometria toru:
Zlínský kraj
Geolokalizacja punktu
Dokumentacja fotograficzna

Ostatnia edycja strony: 2018.02.28 - 22:30
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9660752 / 6517 / 1575 / 1906 / 5068.60)