polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowemapa: 19Ta34
Podhradský
tunel
Linie kolejowe:

km osi

29.212 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1903.09.24, kkStB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství Praha-Jih
GPS:
Miejsce:
Podhradský
Wysokość:
365 m n.p.m.
Kilometraż:
29.081 km - 29.332 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
251 m
Geometria toru:
Kraj Vysočina
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.03.03 - 16:58
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9660739 / 6517 / 1562 / 1906 / 5068.59)