polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowemapa: 09Na32
Starý Libeňský
tunel
Linie kolejowe:

km osi

31.500 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1873.10.04, ÖNWB
Data zamknięcia:
1984.06.03
Data likwidacji:
1984.06.03
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství Praha-Sever
GPS:
Miejsce:
Starý Libeňský
Wysokość:
190 m n.p.m.
Kilometraż:
30.475 km - 30.525 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
50 m
Geometria toru:
Hlavní město Praha
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.03.16 - 21:37
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9667757 / 7071 / 1509 / 1907 / 5069.62)