polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweChuchelský
tunel
Linie kolejowe:

km osi

10.46 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1964.05.30, ČSD
Dyrekcja do 1939 roku:
-
GPS:
Miejsce:
Chuchelský
Wysokość:
215 m n.p.m.
Kilometraż:
10.209 km - 10.709 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
500 m
Geometria toru:
Hlavní město Praha
Pogoda / Počasí
Geolokalizacja punktu

Ostatnia aktualizacja: 2017.01.21 - 16:58
stat4u
Atlas Kolejowy Polski i Czech • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (8625656 / 8462 / 4552 / 1730 / 4985.93)