polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowemapa: 09Na32
Chuchelský
tunel
Linie kolejowe:

km osi

10.459 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1964.05.30, ČSD
Dyrekcja do 1939 roku:
-
GPS:
Miejsce:
Chuchelský
Wysokość:
215 m n.p.m.
Kilometraż:
10.209 km - 10.709 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
500 m
Geometria toru:
Hlavní město Praha
Pogoda / Počasí
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.03.15 - 22:36
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9698805 / 7210 / 938 / 1912 / 5072.60)