polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowemapa: 09Na32
Vinohradský I
tunel
Linie kolejowe:

km osi

0.987 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1871.12.14, KFJB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství Praha-Jih
GPS:
Miejsce:
Vinohradský I
Wysokość:
210 m n.p.m.
Kilometraż:
0.415 km - 1.560 km
liczba torów:
2
Długość obiektu:
1.146 m
Geometria toru:
Hlavní město Praha
Pogoda / Počasí
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.03.15 - 22:40
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9660798 / 6517 / 1621 / 1906 / 5068.62)