polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowemapa: 09Na32
Vinohradský I
tunel
Linie kolejowe:

km osi

0.99 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1871.12.14, KFJB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství Praha-Jih
GPS:
Miejsce:
Vinohradský I
Wysokość:
210 m n.p.m.
Kilometraż:
0.415 km - 1.560 km
liczba torów:
2
Długość obiektu:
1146 m
Geometria toru:
Hlavní město Praha
Pogoda / Počasí
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.03.15 - 22:40
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9017486 / 7452 / 305 / 1793 / 5029.27)