polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweVinohradský I
tunel
Linie kolejowe:

km osi

0.99 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1871.12.14, KFJB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství Praha-Jih
GPS:
Miejsce:
Vinohradský I
Wysokość:
210 m n.p.m.
Kilometraż:
0.415 km - 1.560 km
liczba torów:
2
Długość obiektu:
1146 m
Geometria toru:
Hlavní město Praha
Pogoda / Počasí
Geolokalizacja punktu

Ostatnia aktualizacja: 2017.01.05 - 23:21
stat4u
Atlas Kolejowy Polski i Czech • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (8647961 / 7829 / 1106 / 1733 / 4990.17)