polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweŽižkovský
tunel
Linie kolejowe:

km osi

2.57 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1872.10.28, TKPE
Data zamknięcia:
2008.09.01
Data likwidacji:
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství Praha-Sever
GPS:
Miejsce:
Žižkovský
Wysokość:
215 m n.p.m.
Kilometraż:
2.414 km - 2.717 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
303 m
Geometria toru:
Hlavní město Praha
Pogoda / Počasí
Geolokalizacja punktu

Ostatnia aktualizacja: 2017.05.13 - 14:42
stat4u
Atlas Kolejowy Polski i Czech • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (8647976 / 7829 / 1121 / 1733 / 4990.18)