polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowemapa: 09Na32
Žižkovský
tunel
Linie kolejowe:

km osi

2.566 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1872.10.28, TKPE
Data zamknięcia:
2008.09.01
Data likwidacji:
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství Praha-Sever
GPS:
Miejsce:
Žižkovský
Wysokość:
215 m n.p.m.
Kilometraż:
2.414 km - 2.717 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
303 m
Geometria toru:
Hlavní město Praha
Pogoda / Počasí
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.03.15 - 22:18
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9689129 / 6361 / 3905 / 1910 / 5072.84)