polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowemapa: 20Za36
Loučský
tunel
Linie kolejowe:

km osi

34.850 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1953.12.05, ČSD
Dyrekcja do 1939 roku:
-
GPS:
Miejsce:
Loučský
Wysokość:
320 m n.p.m.
Kilometraż:
34.533 km - 35.166 km
liczba torów:
2
Długość obiektu:
633 m
Geometria toru:
Jihomoravský kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.03.03 - 14:18
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9656446 / 4652 / 3786 / 1905 / 5069.00)