polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweLoučský
tunel
Linie kolejowe:

km osi

34.85 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1953.12.05, ČSD
Dyrekcja do 1939 roku:
-
GPS:
Miejsce:
Loučský
Wysokość:
320 m n.p.m.
Kilometraż:
34.533 km - 35.166 km
liczba torów:
2
Długość obiektu:
633 m
Geometria toru:
Jihomoravský kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia aktualizacja: 2016.10.23 - 16:11
stat4u
Atlas Kolejowy Polski i Czech • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (8657950 / 4888 / 6207 / 1734 / 4993.05)