polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowe



mapa: 07Ga33
Malý Plasský
tunel
Linie kolejowe:

km osi

35.727 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1873.08.08, EPPK
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství plzeňské
GPS:
Miejsce:
Malý Plasský
Wysokość:
355 m n.p.m.
Kilometraż:
35.661 km - 35.794 km
liczba torów:
0
Długość obiektu:
133 m
Geometria toru:
Plzeňský kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.03.06 - 16:24
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9698825 / 7210 / 958 / 1912 / 5072.61)