polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweMalý Plasský
tunel
Linie kolejowe:

km osi

35.73 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1873.08.08, EPPK
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství plzeňské
GPS:
Miejsce:
Malý Plasský
Wysokość:
355 m n.p.m.
Kilometraż:
35.661 km - 35.794 km
liczba torów:
0
Długość obiektu:
133 m
Geometria toru:
Plzeňský kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia aktualizacja: 2016.12.20 - 20:18
stat4u
Atlas Kolejowy Polski i Czech • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (8652903 / 4888 / 1160 / 1734 / 4990.14)