polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowemapa: 07Ga33
Velký Plasský
tunel
Linie kolejowe:

km osi

34.539 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1873.08.08, EPPK
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství plzeňské
GPS:
Miejsce:
Velký Plasský
Wysokość:
345 m n.p.m.
Kilometraż:
34.415 km - 34.663 km
liczba torów:
0
Długość obiektu:
248 m
Geometria toru:
Plzeňský kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.03.06 - 06:49
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9657408 / 4652 / 4748 / 1905 / 5069.51)