polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweVelký Plasský
tunel
Linie kolejowe:

km osi

34.54 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1873.08.08, EPPK
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství plzeňské
GPS:
Miejsce:
Velký Plasský
Wysokość:
345 m n.p.m.
Kilometraż:
34.415 km - 34.663 km
liczba torów:
0
Długość obiektu:
248 m
Geometria toru:
Plzeňský kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia aktualizacja: 2016.12.20 - 20:14
stat4u
Atlas Kolejowy Polski i Czech • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: 27 (8407146 / 16104 / 389 / 1702 / 4939.57)