polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowemapa: 16Fa37
Milenecký
tunel
Linie kolejowe:

km osi

25.516 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1877.10.10, EPPK
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství plzeňské
GPS:
Miejsce:
Milenecký
Wysokość:
590 m n.p.m.
Kilometraż:
25.435 km - 25.597 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
162 m
Geometria toru:
Plzeňský kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.03.05 - 19:28
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9656041 / 4652 / 3381 / 1905 / 5068.79)