polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweMilenecký
tunel
Linie kolejowe:

km osi

25.52 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1877.10.10, EPPK
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství plzeňské
GPS:
Miejsce:
Milenecký
Wysokość:
590 m n.p.m.
Kilometraż:
25.435 km - 25.597 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
162 m
Geometria toru:
Plzeňský kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia aktualizacja: 2016.12.11 - 14:42
stat4u
Atlas Kolejowy Polski i Czech • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (8628119 / 6861 / 154 / 1731 / 4984.47)