polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweŽeleznorudský
tunel
Linie kolejowe:

km osi

3.71 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1877.10.10, EPPK
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství plzeňské
GPS:
Miejsce:
Železnorudský
Wysokość:
785 m n.p.m.
Kilometraż:
3.611 km - 3.809 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
198 m
Geometria toru:
Plzeňský kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia aktualizacja: 2016.12.11 - 10:33
stat4u
Atlas Kolejowy Polski i Czech • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: 26 (8413876 / 16104 / 7119 / 1702 / 4943.52)