polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowemapa: 16Fa37
Železnorudský
tunel
Linie kolejowe:

km osi

3.710 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1877.10.10, EPPK
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství plzeňské
GPS:
Miejsce:
Železnorudský
Wysokość:
785 m n.p.m.
Kilometraż:
3.611 km - 3.809 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
198 m
Geometria toru:
Plzeňský kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.03.05 - 06:52
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9676482 / 6311 / 3923 / 1908 / 5071.53)