polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowemapa: 06Da33
Ošelínský
tunel
Linie kolejowe:

km osi

397.344 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1872.01.28, KFJB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství plzeňské
GPS:
Miejsce:
Ošelínský
Wysokość:
435 m n.p.m.
Kilometraż:
397.317 km - 397.370 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
53 m
Geometria toru:
Plzeňský kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.03.06 - 20:47
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9698827 / 7210 / 960 / 1912 / 5072.61)