polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweOšelínský
tunel
Linie kolejowe:

km osi

397.34 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1872.01.28, KFJB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství plzeňské
GPS:
Miejsce:
Ošelínský
Wysokość:
435 m n.p.m.
Kilometraż:
397.317 km - 397.370 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
53 m
Geometria toru:
Plzeňský kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia aktualizacja: 2016.12.10 - 13:51
stat4u
ATLAS KOLEJOWY POLSKI i CZECH • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2017 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: 12 (7139559 / 8548 / 8217 / 1583 / 4510.14)