polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowemapa: 16Ea34
Svojšínský
tunel
Linie kolejowe:

km osi

395.776 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1872.01.28, KFJB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství plzeňské
GPS:
Miejsce:
Svojšínský
Wysokość:
425 m n.p.m.
Kilometraż:
395.700 km - 395.852 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
152 m
Geometria toru:
Plzeňský kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.03.05 - 20:41
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9671612 / 7071 / 5364 / 1907 / 5071.64)