polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweSvojšínský
tunel
Linie kolejowe:

km osi

395.78 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1872.01.28, KFJB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství plzeňské
GPS:
Miejsce:
Svojšínský
Wysokość:
425 m n.p.m.
Kilometraż:
395.700 km - 395.852 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
152 m
Geometria toru:
Plzeňský kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia aktualizacja: 2016.12.10 - 14:00
stat4u
Atlas Kolejowy Polski i Czech • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (8655978 / 4888 / 4235 / 1734 / 4991.91)