polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweOrlice
posterunek odgałęźny (podg)
Linie kolejowe:

km osi

92.44

92.44
Zmiany nazw punktu: Adler 1938-1945Orlice 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1938.10.10 • DRG
Data zamknięcia:
1947
Data likwidacji:
?
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství král. hradecké
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
kształtowe zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
- / -
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z arkusza i wyślij je do nas Pokaż arkusz / Ukryj
Pardubický kraj
Geolokalizacja punktu
Ortofotomapy i mapy

Foto 1
Foto 2
Dokumentacja fotograficzna

Ostatnia aktualizacja: 2017.06.17 - 20:46
stat4u
Atlas Kolejowy Polski i Czech • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2017 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: 2 (7969126 / 22747 / 5756 / 1662 / 4794.90)