język polski jazyk český
Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweTatenický (starý)
tunel
Linie kolejowe:

km osi

25.46 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1845.08.20, KFJB
Data zamknięcia:
2004.08.25
Data likwidacji:
Dyrekcja do 1939 roku:
-
GPS:
Miejsce:
Tatenický (starý)
Wysokość:
330 m n.p.m.
Kilometraż:
25.388 km - 25.534 km
liczba torów:
0
Długość obiektu:
146.20 m
Geometria toru:
Pardubický kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia aktualizacja: 2017.05.15 - 22:48
stat4u
ATLAS KOLEJOWY POLSKI i CZECH • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2017 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: 17 (6886833 / 7526 / 7883 / 1547 / 4451.73)