polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweVlaský
tunel
Linie kolejowe:

km osi

75.43 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1873.10.15, MGB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství olomoucké
GPS:
Miejsce:
Vlaský
Wysokość:
485 m n.p.m.
Kilometraż:
75.351 km - 75.510 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
158,80 m
Geometria toru:
Olomoucký kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia aktualizacja: 2017.02.23 - 19:26
stat4u
ATLAS KOLEJOWY POLSKI i CZECH • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2017 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: 5 (7133409 / 8548 / 2067 / 1583 / 4506.26)