polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweHanušovický
tunel
Linie kolejowe:

km osi

73.28 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1873.10.15, MGB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství olomoucké
GPS:
Miejsce:
Hanušovický
Wysokość:
440 m n.p.m.
Kilometraż:
73.238 km - 73.330 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
92,20 m
Geometria toru:
Olomoucký kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia aktualizacja: 2017.02.23 - 19:21
stat4u
Atlas Kolejowy Polski i Czech • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2017 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (7697324 / 9170 / 5924 / 1640 / 4693.49)