polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweSmilovský I
tunel
Linie kolejowe:

km osi

23.28 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1872.10.01, MSCB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství olomoucké
GPS:
Miejsce:
Smilovský I
Wysokość:
390 m n.p.m.
Kilometraż:
23.228 km - 23.336 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
107 m
Geometria toru:
Olomoucký kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia aktualizacja: 2016.06.05 - 23:23
stat4u
Atlas Kolejowy Polski i Czech • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2017 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (7735503 / 17026 / 1053 / 1643 / 4708.16)