polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweSmilovský II
tunel
Linie kolejowe:

km osi

23.59 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1872.10.01, MSCB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství olomoucké
GPS:
Miejsce:
Smilovský II
Wysokość:
395 m n.p.m.
Kilometraż:
23.535 km - 23.654 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
119 m
Geometria toru:
Olomoucký kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia aktualizacja: 2016.06.05 - 23:21
stat4u
ATLAS KOLEJOWY POLSKI i CZECH • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2017 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: 14 (7130845 / 13049 / 8051 / 1582 / 4507.49)