polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweJívovský
tunel
Linie kolejowe:

km osi

24.00 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1872.10.01, MSCB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství olomoucké
GPS:
Miejsce:
Jívovský
Wysokość:
400 m n.p.m.
Kilometraż:
23.920 km - 24.073 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
153 m
Geometria toru:
Olomoucký kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia aktualizacja: 2016.06.05 - 23:18
stat4u
Atlas Kolejowy Polski i Czech • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2017 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (7697334 / 9170 / 5934 / 1640 / 4693.50)