polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweDomašovský
tunel
Linie kolejowe:

km osi

26.74 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1872.10.01, MSCB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství olomoucké
GPS:
Miejsce:
Domašovský
Wysokość:
480 m n.p.m.
Kilometraż:
26.684 km - 26.805 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
121 m
Geometria toru:
Olomoucký kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia aktualizacja: 2016.06.05 - 23:13
stat4u
Atlas Kolejowy Polski i Czech • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2017 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (7697332 / 9170 / 5932 / 1640 / 4693.50)