polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweDolnolipovský
tunel
Linie kolejowe:

km osi

1.20 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1896.07.02, kkStB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství olomoucké
GPS:
Miejsce:
Dolnolipovský
Wysokość:
550 m n.p.m.
Kilometraż:
1.152 km - 1.257 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
105 m
Geometria toru:
Olomoucký kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia aktualizacja: 2016.06.05 - 23:02
stat4u
Atlas Kolejowy Polski i Czech • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2017 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (7697327 / 9170 / 5927 / 1640 / 4693.49)