polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweRapotín
przystanek osobowy (po)
Linie kolejowe:

km osi

1.66
Zmiany nazw punktu: Reitendorf 1938-1945
Otwarcie, kolej pierwotna:
1904.11.12 • soukr.m.dr.
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství olomoucké
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
po+ład
Lokomotywownia:
-
Budynek:
adaptowany do innych celów
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
punktowe
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z arkusza i wyślij je do nas Pokaż arkusz / Ukryj
Olomoucký kraj
Geolokalizacja punktu
Dokumentacja fotograficzna

Ostatnia aktualizacja: 2016.11.06 - 18:45
stat4u
Atlas Kolejowy Polski i Czech • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2017 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (7684110 / 11537 / 1880 / 1639 / 4688.29)