polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweČervenka
stacja (st)
/zdalne sterowanie z miejsca: CDP Přerov/
Linie kolejowe:

km osi

65.78

0.00
Zmiany nazw punktu: Schwarzbach b/Olmütz / Červenka 1939-1945
Otwarcie, kolej pierwotna:
1845.08.20 • KFNB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství olomoucké
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
nieużywana zdewastowana
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
5 / 6
Przejście podziemne:
czynne
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku i punktowe
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Modernizacja 2008
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z arkusza i wyślij je do nas Pokaż arkusz / Ukryj
Olomoucký kraj
Geolokalizacja punktu
Dokumentacja fotograficzna

Ostatnia aktualizacja: 2017.05.28 - 14:32
stat4u
Atlas Kolejowy Polski i Czech • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2017 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (7735530 / 17026 / 1080 / 1643 / 4708.17)