polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowemapa: 03Sa27
Rigelský
tunel
Linie kolejowe:

km osi

189.318 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1875.07.01, SNDVB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství král. hradecké
GPS:
Miejsce:
Rigelský
Wysokość:
280 m n.p.m.
Kilometraż:
189.249 km - 189.388 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
139 m
Geometria toru:
Liberecký kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.03.04 - 09:35
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9656057 / 4652 / 3397 / 1905 / 5068.80)