polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweRigelský
tunel
Linie kolejowe:

km osi

189.32 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1875.07.01, SNDVB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství král. hradecké
GPS:
Miejsce:
Rigelský
Wysokość:
280 m n.p.m.
Kilometraż:
189.249 km - 189.388 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
139 m
Geometria toru:
Liberecký kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia aktualizacja: 2016.02.21 - 13:07
stat4u
Atlas Kolejowy Polski i Czech • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: 24 (8609050 / 7372 / 3201 / 1728 / 4982.09)