polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowemapa: 03Sa28
Karlovský II
tunel
Linie kolejowe:

km osi

135.396 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1900.09.17, ATE
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství král. hradecké
GPS:
Miejsce:
Karlovský II
Wysokość:
450 m n.p.m.
Kilometraż:
135.371 km - 135.422 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
51 m
Geometria toru:
Liberecký kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.03.04 - 10:07
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9656055 / 4652 / 3395 / 1905 / 5068.80)