polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweKarlovský I
tunel
Linie kolejowe:

km osi

134.79 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1900.09.17, ATE
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství král. hradecké
GPS:
Miejsce:
Karlovský I
Wysokość:
455 m n.p.m.
Kilometraż:
134.632 km - 134.950 km
liczba torów:
0
Długość obiektu:
318 m
Geometria toru:
Liberecký kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia aktualizacja: 2016.03.08 - 23:09
stat4u
Atlas Kolejowy Polski i Czech • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (8625564 / 8462 / 4460 / 1730 / 4985.88)