polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowemapa: 03Sa28
U Myslivny
tunel
Linie kolejowe:

km osi

131.72 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1900.09.17, ATE
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství král. hradecké
GPS:
Miejsce:
U Myslivny
Wysokość:
475 m n.p.m.
Kilometraż:
131.698 km - 131.739 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
41 m
Geometria toru:
Liberecký kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.03.04 - 10:07
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9032451 / 7041 / 1285 / 1795 / 5032.01)