polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweJeštědský
tunel
Linie kolejowe:

km osi

130.06 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1900.09.17, ATE
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství král. hradecké
GPS:
Miejsce:
Ještědský
Wysokość:
490 m n.p.m.
Kilometraż:
129.656 km - 130.472 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
815 m
Geometria toru:
Liberecký kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia aktualizacja: 2016.03.08 - 22:57
stat4u
Atlas Kolejowy Polski i Czech • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: 25 (8609047 / 7372 / 3198 / 1728 / 4982.09)