polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweŘíkovský IV
tunel
Linie kolejowe:

km osi

105.83 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1858.12.01, SNDVB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství král. hradecké
GPS:
Miejsce:
Říkovský IV
Wysokość:
310 m n.p.m.
Kilometraż:
105.733 km - 105.933 km
liczba torów:
0
Długość obiektu:
200 m
Geometria toru:
Liberecký kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia aktualizacja: 2016.03.05 - 13:23
stat4u
Atlas Kolejowy Polski i Czech • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (8625548 / 8462 / 4444 / 1730 / 4985.87)