polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweŘíkovský III
tunel
Linie kolejowe:

km osi

105.44 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1858.12.01, SNDVB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství král. hradecké
GPS:
Miejsce:
Říkovský III
Wysokość:
315 m n.p.m.
Kilometraż:
105.307 km - 105.572 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
265 m
Geometria toru:
Liberecký kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia aktualizacja: 2016.03.05 - 13:21
stat4u
Atlas Kolejowy Polski i Czech • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (8625578 / 8462 / 4474 / 1730 / 4985.88)