polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowemapa: 04Ta29
Říkovský II
tunel
Linie kolejowe:

km osi

104.87 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1858.12.01, SNDVB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství král. hradecké
GPS:
Miejsce:
Říkovský II
Wysokość:
320 m n.p.m.
Kilometraż:
104.717 km - 105.024 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
307 m
Geometria toru:
Liberecký kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.03.03 - 23:04
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9026548 / 6944 / 2423 / 1794 / 5031.52)