polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweŘíkovský I
tunel
Linie kolejowe:

km osi

104.36 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1858.12.01, SNDVB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství král. hradecké
GPS:
Miejsce:
Říkovský I
Wysokość:
325 m n.p.m.
Kilometraż:
104.210 km - 104.507 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
297 m
Geometria toru:
Liberecký kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia aktualizacja: 2016.03.05 - 13:16
stat4u
Atlas Kolejowy Polski i Czech • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (8625580 / 8462 / 4476 / 1730 / 4985.88)