polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowemapa: 04Ta29
Říkovský I
tunel
Linie kolejowe:

km osi

104.358 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1858.12.01, SNDVB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství král. hradecké
GPS:
Miejsce:
Říkovský I
Wysokość:
325 m n.p.m.
Kilometraż:
104.210 km - 104.507 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
297 m
Geometria toru:
Liberecký kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.03.03 - 23:04
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9656060 / 4652 / 3400 / 1905 / 5068.80)