polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowemapa: 04Ua28
Hradský
tunel
Linie kolejowe:

km osi

15.51 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1899.12.07, soukr.m.dr.
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství král. hradecké
GPS:
Miejsce:
Hradský
Wysokość:
430 m n.p.m.
Kilometraż:
15.453 km - 15.571 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
118 m
Geometria toru:
Liberecký kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.03.03 - 23:17
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9341586 / 6148 / 2750 / 1852 / 5044.05)