polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweHradský
tunel
Linie kolejowe:

km osi

15.51 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1899.12.07, soukr.m.dr.
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství král. hradecké
GPS:
Miejsce:
Hradský
Wysokość:
430 m n.p.m.
Kilometraż:
15.453 km - 15.571 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
118 m
Geometria toru:
Liberecký kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia aktualizacja: 2016.03.05 - 12:59
stat4u
Atlas Kolejowy Polski i Czech • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (8625562 / 8462 / 4458 / 1730 / 4985.87)