polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweRakouský
tunel
Linie kolejowe:

km osi

117.63 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1858.12.01, SNDVB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství král. hradecké
GPS:
Miejsce:
Rakouský
Wysokość:
270 m n.p.m.
Kilometraż:
117.529 km - 117.740 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
211 m
Geometria toru:
Liberecký kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia aktualizacja: 2016.02.29 - 06:39
stat4u
Atlas Kolejowy Polski i Czech • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (8625569 / 8462 / 4465 / 1730 / 4985.88)