polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowemapa: 03Sa28
Sedlejovický
tunel
Linie kolejowe:

km osi

133.30 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1859.05.01, SNDVB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství král. hradecké
GPS:
Miejsce:
Sedlejovický
Wysokość:
345 m n.p.m.
Kilometraż:
133.265 km - 133.342 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
77 m
Geometria toru:
Liberecký kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.03.04 - 09:45
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9508488 / 3927 / 601 / 1877 / 5065.79)