polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweSychrovský
tunel
Linie kolejowe:

km osi

131.46 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1859.05.01, SNDVB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství král. hradecké
GPS:
Miejsce:
Sychrovský
Wysokość:
335 m n.p.m.
Kilometraż:
131.140 km - 131.780 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
640 m
Geometria toru:
Liberecký kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia aktualizacja: 2016.02.29 - 00:48
stat4u
Atlas Kolejowy Polski i Czech • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2017 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (7671713 / 17789 / 1020 / 1638 / 4683.59)