polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweMníšecký
tunel
Linie kolejowe:

km osi

175.68 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1875.07.01, SNDVB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství král. hradecké
GPS:
Miejsce:
Mníšecký
Wysokość:
410 m n.p.m.
Kilometraż:
175.412 km - 175.941 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
529 m
Geometria toru:
Liberecký kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia aktualizacja: 2016.02.26 - 22:49
stat4u
Atlas Kolejowy Polski i Czech • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (8625554 / 8462 / 4450 / 1730 / 4985.87)