polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweHaratický
tunel
Linie kolejowe:

km osi

11.32 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1875.07.01, SNDVB
Dyrekcja do 1939 roku:
-
GPS:
Miejsce:
Haratický
Wysokość:
390 m n.p.m.
Kilometraż:
11.223 km - 11.414 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
192 m
Geometria toru:
Liberecký kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia aktualizacja: 2016.02.25 - 22:06
stat4u
Atlas Kolejowy Polski i Czech • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: 23 (8609053 / 7372 / 3204 / 1728 / 4982.09)