polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowemapa: 04Ua28
Návarovský
tunel
Linie kolejowe:

km osi

9.818 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1875.07.01, SNDVB
Dyrekcja do 1939 roku:
-
GPS:
Miejsce:
Návarovský
Wysokość:
380 m n.p.m.
Kilometraż:
9.731 km - 9.905 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
173 m
Geometria toru:
Liberecký kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.03.03 - 23:20
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9656064 / 4652 / 3404 / 1905 / 5068.80)