polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowe



mapa: 04Ta28
Dolnotanvaldský
tunel
Linie kolejowe:

km osi

25.991 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1894.10.10, SNDVB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství král. hradecké
GPS:
Miejsce:
Dolnotanvaldský
Wysokość:
485 m n.p.m.
Kilometraż:
25.967 km - 26.015 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
48 m
Geometria toru:
Liberecký kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.03.03 - 23:26
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9689175 / 6361 / 3951 / 1910 / 5072.87)