polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowemapa: 04Ta28
Hornotanvaldský
tunel
Linie kolejowe:

km osi

25.689 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1894.10.10, SNDVB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství král. hradecké
GPS:
Miejsce:
Hornotanvaldský
Wysokość:
490 m n.p.m.
Kilometraż:
25.654 km - 25.725 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
71 m
Geometria toru:
Liberecký kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.03.03 - 23:26
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9689171 / 6361 / 3947 / 1910 / 5072.86)