polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweHornotanvaldský
tunel
Linie kolejowe:

km osi

25.69 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1894.10.10, SNDVB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství král. hradecké
GPS:
Miejsce:
Hornotanvaldský
Wysokość:
490 m n.p.m.
Kilometraż:
25.654 km - 25.725 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
71 m
Geometria toru:
Liberecký kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia aktualizacja: 2016.02.24 - 23:09
stat4u
Atlas Kolejowy Polski i Czech • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: 24 (8609049 / 7372 / 3200 / 1728 / 4982.09)