polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweSmržovský
tunel
Linie kolejowe:

km osi

19.82 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1894.10.10, SNDVB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství král. hradecké
GPS:
Miejsce:
Smržovský
Wysokość:
600 m n.p.m.
Kilometraż:
19.616 km - 20.033 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
417 m
Geometria toru:
Liberecký kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia aktualizacja: 2016.02.24 - 23:04
stat4u
Atlas Kolejowy Polski i Czech • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (8630722 / 6861 / 2757 / 1731 / 4985.97)