polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowemapa: 04Ta28
Smržovský
tunel
Linie kolejowe:

km osi

19.82 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1894.10.10, SNDVB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství král. hradecké
GPS:
Miejsce:
Smržovský
Wysokość:
600 m n.p.m.
Kilometraż:
19.616 km - 20.033 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
417 m
Geometria toru:
Liberecký kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.03.03 - 23:28
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9335392 / 5856 / 2704 / 1851 / 5043.43)