polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowemapa: 04Ta28
Dolnolučanský
tunel
Linie kolejowe:

km osi

17.88 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1894.07.12, SNDVB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství král. hradecké
GPS:
Miejsce:
Dolnolučanský
Wysokość:
590 m n.p.m.
Kilometraż:
17.836 km - 17.918 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
82 m
Geometria toru:
Liberecký kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.03.03 - 23:28
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9341621 / 6148 / 2785 / 1852 / 5044.07)