polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowemapa: 04Ta28
Prosečský
tunel
Linie kolejowe:

km osi

10.175 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1888.11.25, SNDVB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství král. hradecké
GPS:
Miejsce:
Prosečský
Wysokość:
460 m n.p.m.
Kilometraż:
10.141 km - 10.209 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
68 m
Geometria toru:
Liberecký kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.03.04 - 11:53
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9689174 / 6361 / 3950 / 1910 / 5072.87)