polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweProsečský
tunel
Linie kolejowe:

km osi

10.18 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1888.11.25, SNDVB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství král. hradecké
GPS:
Miejsce:
Prosečský
Wysokość:
460 m n.p.m.
Kilometraż:
10.141 km - 10.209 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
68 m
Geometria toru:
Liberecký kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia aktualizacja: 2016.02.24 - 22:56
stat4u
Atlas Kolejowy Polski i Czech • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (8625582 / 8462 / 4478 / 1730 / 4985.89)