polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweHarrachovský
tunel
Linie kolejowe:

km osi

36.91 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1902.10.02, KPEV
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství král. hradecké
GPS:
Miejsce:
Harrachovský
Wysokość:
720 m n.p.m.
Kilometraż:
36.773 km - 37.053 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
279 m
Geometria toru:
Liberecký kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia aktualizacja: 2016.02.23 - 15:42
stat4u
Atlas Kolejowy Polski i Czech • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (8625585 / 8462 / 4481 / 1730 / 4985.89)