polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowemapa: 04Ua28
Harrachovský
tunel
Linie kolejowe:

km osi

36.91 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1902.10.02, KPEV
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství král. hradecké
GPS:
Miejsce:
Harrachovský
Wysokość:
720 m n.p.m.
Kilometraż:
36.773 km - 37.053 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
279 m
Geometria toru:
Liberecký kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.03.03 - 23:23
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9341599 / 6148 / 2763 / 1852 / 5044.06)