polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowePolubenský
tunel
Linie kolejowe:

km osi

33.16 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1902.06.30, kkStB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství král. hradecké
GPS:
Miejsce:
Polubenský
Wysokość:
670 m n.p.m.
Kilometraż:
32.691 km - 33.631 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
940 m
Geometria toru:
Liberecký kraj
Geolokalizacja punktu
Dokumentacja fotograficzna

Ostatnia aktualizacja: 2017.07.09 - 12:15
stat4u
Atlas Kolejowy Polski i Czech • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (8625558 / 8462 / 4454 / 1730 / 4985.87)