polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowemapa: 04Ua28
Polubenský
tunel
Linie kolejowe:

km osi

33.16 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1902.06.30, kkStB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství král. hradecké
GPS:
Miejsce:
Polubenský
Wysokość:
670 m n.p.m.
Kilometraż:
32.691 km - 33.631 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
940 m
Geometria toru:
Liberecký kraj
Geolokalizacja punktu
Dokumentacja fotograficzna

Ostatnia edycja strony: 2018.03.03 - 23:23
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9026556 / 6944 / 2431 / 1794 / 5031.53)